نصب و سرویس انواع رادیاتور

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور و خدمات پس از فروش بوتان شامل:

نصب و سرویس انواع رادیاتور

فروشگاه تاسیسات پاسارگاد,نصب و سرویس رادیاتور های ایران رادیاتور,نصب و سرویس رادیاتورهای بوتان

از آنجائی که کلیه رادیاتور های ساخت کارخانه ایران رادیاتور دارای ضمانت 10 ساله میباشد بنابراین شامل مقررات خدمات پس از فروش ایران رادیاتور می گردند.

To Top